Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: nidzica.praca.gov.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część z opublikowanych dokumentów (np. plików PDF) nie zawiera warstwy tekstowej, są to pliki zamieszczone przed 2018-09-23 które podlegają wyłączeniom.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-21.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Jeszko, admin@pupnidzica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 625 01 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia głównego z chodnika od ul. Traugutta prowadzą schody zaopatrzone z obu stron w barierki ułatwiające wejście na parter budynku. Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody zaopatrzone w barierki. Stanowiska obsługi klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (na parterze).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 089 625 01 30, gdzie zostanie wyznaczony i umówiony urzędnik właściwy do obsługi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

PUP zapewnia osobom uprawnionym dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) na zasadach wskazanych na stronie https://nidzica.praca.gov.pl/urzad/informacje-dla-niepelnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-23 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 11:00

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Falba
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-30 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 11:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18171
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 11:11:05