Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy informuje, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy mający siedzibę przy ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy.

 2. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:

  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

  • Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

 3. Dla pracodawców:

  • Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

  • Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.

  • Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  • Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@nidzica.praca.gov.pl , tel. 89 6250 169, pokój Nr 17 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lilla Olszewska
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-24 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 12:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 647
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-24 12:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

woj. Warmińsko-Mazurskie

Dane kontaktowe

tel: +48 89 6250 130
fax: +48 89 6250 139

e-mail: olni@up.gov.pl

www: nidzica.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30
wszystkie soboty są wolne od pracy

czas przyjęć interesantów: 8.00 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2308066
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 17:13

Stopka strony