Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: nidzica.praca.gov.pl

Treść strony

Zakres działań

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd Powiatu Regulamin Organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działań komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Zakres działalności PUP obejmuje miasto i gminę Nidzica, gminy: Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo.

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania samorządu powiatowego.

Wewnętrzne akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.

Decyzje administracyjne wydają osoby imiennie upoważnione przez Starostę.

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm./,

 • ustawy z dnia 17 grudnia1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. Nr 162, poz.1118 z późn. zm./,

 • ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997r. /Dz. U. Nr 28, poz.1107 z późn. zm./,

 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r./Dz.U. Nr 137, poz.887 z późn. zm./,

 • ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. /tj. Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz.532/,

 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. /Dz.U. Nr 122/,

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2015r.  poz. 149 ze zmianami/.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Dawid
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 09:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-27 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1474904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 11:04