Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji

Przejdź do: nidzica.praca.gov.pl

Treść strony

Zakres działań

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy działa w oparciu o uchwalony przez Zarząd Powiatu Regulamin Organizacyjny określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działań komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

Zakres działalności PUP obejmuje miasto i gminę Nidzica, gminy: Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo.

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania samorządu powiatowego.

Wewnętrzne akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.

Decyzje administracyjne wydają osoby imiennie upoważnione przez Starostę.

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy w szczególności wykonywanie zadań wynikających z:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t. j. Dz. U. 2021  poz. 1100 z późn. zm./.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm./.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Konrad Dawid
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 09:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 14:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2017933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-27 11:18:39